Szerokie spojrzenie AMPLIO na przedsiębiorstwo i jego potencjalne nieefektywności pozwala na skuteczną identyfikację przyczyn jego problemów i wdrożenie działań optymalizacyjnych. W naszych projektach identyfikujemy synergię pomiędzy różnymi obszarami organizacji, definiujemy optymalny poziom centralizacji i automatyzacji poszczególnych procesów oraz uruchamiamy programy oszczędnościowe. Usprawniając działalność operacyjną, wdrażamy rozwiązania, które przyczyniają się do podniesienia efektywności kosztowej i operacyjnej.

Dzięki naszemu doświadczeniu i ekspertyzie, pomożemy odpowiedzieć Państwu na następujące pytania:
Jak podnieść rentowność poszczególnych obszarów działalności, produktów, usług?
Jak racjonalnie ograniczać koszty poszczególnych funkcji przedsiębiorstwa?
Które procesy można przebudować lub uprościć w celu redukcji kosztów?
Jakie istnieją potencjalne synergie pomiędzy poszczególnymi obszarami organizacji?
Jaki jest optymalny poziom centralizacji poszczególnych funkcji przedsiębiorstwa?
Jak efektywnie wykorzystać posiadane zasoby?
Jaki będzie efekt finansowy programu poprawy efektywności?