Tło projektu

AMPLIO zostało poproszone przez jedną z czołowych firm w branży energetycznej o wdrożenie transformacji procesów i organizacji zakupowej w celu podniesienia efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Prace projektowe były ukierunkowane na stworzenie silnej centralnej jednostki zakupowej koordynującej cały proces.

Przebieg projektu

Zespół Projektowy przeprowadził przegląd praktyk zakupowych, wskazując na potencjał ich optymalizacji w ramach docelowego organizacyjnego i procesowego modelu zarządzania zakupami. Przeprowadzona została analiza przebiegu i efektywności procesów zakupowych oraz systemu akceptacji wydatków, jak również analiza poziomu zaangażowania organizacji w poszczególne części procesu. Prace projektowe obejmowały także przegląd obowiązującej praktyki w ramach tworzenia planów zakupowych i budżetowania, oraz regulaminów i dokumentacji zakupowej.

Rezultaty 

 Zaprojektowane docelowe procesy oraz organizacja zakupowa w oparciu o model Kierownika Kategorii (z uwzględnieniem etatyzacji oraz z zapewnieniem klarownego podziału zadań i odpowiedzialności)
 Zoptymalizowane ścieżki i progi akceptacji wydatków
 Zaktualizowane procedury zakupowe i regulaminy zamówień
• Nowy system mierników efektywności (organizacja / pracownicy / procesy)
• Szkolenie Klientów Wewnętrznych w zakresie nowego modelu zakupów
• Wsparcie w rekrutacji nowego Kierownika jednostki zakupowej