Firmy działające w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu biznesowym szczególną uwagę powinny zwracać na efektywność swoich działań marketingowych. Coraz częściej bowiem umiejętny i skuteczny marketing jest podstawowym czynnikiem decydującym o sukcesie lub porażce firmy, zarówno w odniesieniu do rynków B2C jak i B2B. Celem naszych działań jest wdrożenie takich zmian, które zapewnią uzyskanietrwałej poprawy skuteczności i efektywności działań marketingowych gwarantujących osiągnięcie założonych celów biznesowych firmy.


Dzięki naszemu doświadczeniu i ekspertyzie, pomożemy odpowiedzieć Państwu na następujące pytania:
Jak opracować skuteczną strategię marketingową zapewniającą osiągnięcie strategicznych celów biznesowych firmy?
Jak zdefiniować procesy marketingowe by zapewnić efektywną współpracę marketingu z obszarami sprzedaży i produktu w firmie?
Jak budować w firmie efektywne systemy monitoringu rynku i konkurencji oraz zintegrowane systemy typu Business Intelligence?
Czy otrzymywane od agencji reklamowych i domów mediowych warunki zakupu i ceny odzwierciedlają siłę rynkową firmy i jej potencjał negocjacyjny?
Czy dostawcy usług marketingowych wywiązują się ze swoich zobowiązań?
Gdzie w obszarze marketingu ponoszone wydatki są najmniej efektywne i które działania mogą być zredukowane lub ograniczone bez uszczerbku dla osiąganych rezultatów?
Jak skutecznie zdefiniować zasady podejmowania decyzji, odpowiedzialności i nadzoru nad wydatkami marketingowymi?
Jak zidentyfikować i skutecznie kontrolować wydatki marketingowe poza obszarem marketingu?
Jak skutecznie przygotować i wdrożyć controllingowy system zarządzania kosztami marketingowymi zapewniający mierzenie efektywności działań i  bieżący monitoring wydatków?
Jak przygotować i wdrożyć skuteczną strategię pozyskiwania nowych klientów?
Jak zarządzać relacjami z klientami by maksymalizować ich wartość (lifetime value)?
Jak wdrażać nowoczesne kanały marketingowe i integrować je z kanałami sprzedaży w celu maksymalizacji wyniku finansowego?