IGSMiE PAN

Instytut jest utworzoną w 1998 r. placówką naukowo-badawczą, prowadzącą kompleksowe badania związane z szeroką rozumianą problematyką gospodarki surowcami mineralnymi, poczynając od prognozy możliwości pozyskania surowców, poprzez udokumentowanie i zagospodarowanie złóż kopalin, procesy ich wydobycia, przeróbki i przetwarzania, ochronę środowiska przyrodniczego, aż do strategii i oceny gospodarki surowcami w gospodarce krajowej na tle uwarunkowań rynku światowego.
 
Kluczowe kompetencje: budowa narzędzi do wsparcia procesu decyzyjnego, optymalizacja z wykorzystaniem metod modelowania matematycznego, analiza ekonomiczna przedsięwzięć inwestycyjnych, analizy rynku paliw i energii.

 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie W ramach współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie eksperci AMPLIO od 2009 prowadzą wykłady i warsztaty praktyczne w ramach Podyplomowych Studiów Menedżerów Zakupów realizowanych przez Katedrę Logistyki SGH.