Profesjonalne zarządzanie portfelem projektów inwestycyjnych (np. budowlano-montażowych) pozwala na świadome kształtowanie rentowności firmy oraz wpływa na wzrost jego wartości. Celem prac prowadzonych przez AMPLIO jest zwiększenie skuteczności planowania zadań i zasobów oraz poprawa bieżącej koordynacji realizowanych projektów - a w tym kontroli kosztów. Korzystamy przy tym z profesjonalnych narzędzi zarządzania projektem, określając precyzyjnie jego cele, zakres, niezbędne zasoby, plan działań i ryzyka. Dzięki naszemu wsparciu pomagamy Klientom poprawić terminowość, jakość i rentowność realizowanych przez nich złożonych portfeli projektów inwestycyjnych.

Dzięki naszemu doświadczeniu i ekspertyzie, pomożemy odpowiedzieć Państwu na następujące pytania:
Jak usprawnić proces kosztorysowania w organizacji?
Jak zwiększyć kontrolę nad kosztami realizowanych projektów?
Jak skutecznie planować budżety projektów inwestycyjnych?
Jak usprawnić system kontroli przepływów pieniężnych i bieżącej płynności finansowej?
W jaki sposób zwiększyć efektywność wykorzystania zasobów ludzkich i sprzętowych?
Jak skutecznie mierzyć postęp realizowanych prac?
Jak poprawić terminowość i jakość realizowanych projektów?
Jak skutecznie i szybko reagować na sytuacje incydentalne i krytyczne?
Czy organizacja gotowa jest na wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego zarządzanie projektami i co powinna wybrać dla tego celu?