Tło projektu

AMPLIO zostało poproszone  o wypracowanie nowej strategii kontraktowania projektów inwestycyjnych, zmierzającej do osiągnięcia oszczędności finansowych w procesie, poprzez opracowanie podejścia i narzędzi umożliwiających powtarzalną analizę kosztów projektów inwestycyjnych.

Przebieg projektu

Zespół projektowy dokonał szczegółowej analizy struktury kosztów wybranych projektów inwestycyjnych, m.in. poprzez podejście „unbundlingu” (rozbicia) cenowego oraz uwzględniające metodykę Całkowitego Kosztu Posiadania (TCO) Przeanalizowane zostały alternatywne strategie kontraktowania inwestycji („pod klucz”, dostawy inwestorskie materiałów, inwestycje realizowane samodzielnie). Następnie stworzone zostało nowe podejście / instrukcja postępowania dla pracowników zakupów odpowiedzialnych za renoegocjację kontraktów inwestycyjnych.

Rezultaty 

 Wdrożona nowa metodyka zarządzania kosztami projektów inwestycyjnych
 Zautomatyzowany proces weryfikacji kosztowej inwestycji
 Przekazanie pracownikom organizacji narzędzi stosowanych w celu realizacji alternatywnych metod kontraktowania inwestycji
• Długoterminowe oszczędności procesowe poprzez efektywne zarządzanie kontraktowaniem zadań inwestycyjnych