Spółka Realizowane projekty
Enea

„Opracowanie koncepcji funkcjonowania obszaru gospodarki magazynowej i logistyki oraz zakupów”

 • Opracowanie modelu matematycznego optymalizującego gospodarkę magazynową w GK ENEA
 • Opracowanie koncepcji logistyki i zakupów w GK ENEA

„Diagnoza stanu obecnego, określenie obszarów usprawnień, listy projektów oraz potencjału korzyści w Obszarze Ciepło”

 • Określenie modeli organizacyjnych spółek
 • Opracowanie zestawienia inicjatyw optymalizacyjnych wraz z kalkulacją korzyści finansowych

„Opracowanie długoterminowej strategii funkcjonowania Enea Serwis Sp. z o.o.”

 • Określenie modeli organizacyjnych Spółki
 • Opracowanie docelowej struktury organizacyjnej
 • Identyfikacja inicjatyw optymalizacyjnych i listy „szybkich zwycięstw” w celu wzrostu efektywności Spółki
Tauron

„Stworzenie strategii budowy Obszaru Ciepło w TAURON Polska Energia”

 • Opracowanie strategii funkcjonowania źródeł wytwarzania oraz sieci przesyłowej na terenie Śląska i Zagłębia
 • Opracowanie strategii rozwoju przez akwizycje
 • Wypracowanie założeń docelowego modelu integracji obszaru przesyłu i wytwarzania wraz z kalkulacją modelu ekonomicznego

„Wdrożenie strategii Budowy Obszaru Ciepło -  integracja spółek w nową strukturę TAURON Ciepło”

 • Optymalizacja obszarów działania (m.in. zwymiarowanie minimalnej oraz rezerwowej etatyzacji na zmianach)
 • Opracowanie struktury organizacyjnej wraz z przypisaną docelową liczbą pracowników
 • Koordynacja procesu integracji spółek do nowo powołanej struktury TAURON Ciepło S.A

„Opracowanie Strategii Sprzedaży oraz modelu zarządzania pionem handlowym TAURON Ciepło”

 • Opracowanie strategii sprzedaży, modelu akwizycji i systemu motywacyjnego dla  handlowców
 • Stworzenie narzędzia marketingowego, pozwalającego oceniać pracę handlowców

„Opracowanie Planu Optymalizacji zatrudnienia w TAURON Ciepło”

 • Wielopoziomowa analiza danych dotyczących zasobów pracy (optymalna etatyzacja jednostek, odejścia emerytalne, planowane akwizycje lub zmiany technologiczne wpływające na zatrudnienie itp.)
 • Analiza zapisów ZUZP zintegrowanych spółek pod kątem optymalizacji zatrudnienia oraz kosztów pracy
 • Przygotowanie pięciu scenariuszy strategicznych optymalizacji zatrudnienia wraz z pełną analizą finansową w horyzoncie kilkuletnim

 

Publikacje medialne:

(1) http://media.tauron.pl/pr/194586/tauron-laczy-swoje-spolki

(2) http://www.energiaonline.pl/wiadomosci/ze-spolek/tauron/265-kolejny-krok-konsolidacji

Gaz System

„Opracowanie strategii i modelu organizacji zakupowej”

 • Stworzenie alternatywnych wariantów rozwiązań strategicznych
 • Stworzenie docelowego modelu działalności, norm i procedur operacyjnych w obszarze zakupów (Korporacyjna Polityka Zakupowa OGP Gaz-System)

„Optymalizacja procesów technicznych oraz renegocjacja kontraktów”

 • Stworzenie strategii dla usług eksploatacji wysokoparametrowych stacji gazowych (renegocjacja kontraktów z wykonawcami)
 • Stworzenie modelu dostaw środka do nawaniania gazu THT (renegocjacja kontraktów z dostawcami)

 

Publikacje medialne:

(1) http://gazownictwo.wnp.pl/nowa-polityka-zakupowa-w-gaz-system,131893_1_0_0.html

(2) http://gazownictwo.wnp.pl/system_przesylowy_w_polsce/gaz-system-s-a-przedstawil-nowa-strategie-kontraktowania-uslug-obslugowo-eksploatacyjnych-stacji-gazowych,133646_1_0_0.html

 

EC Bdzin

„Transformacja obszaru zakupów oraz renegocjacja kluczowych kontraktów w tym umów serwisowych”

 • Renegocjacja kluczowych kontraktów zakupowych w tym umów serwisowych utrzymania infrastruktury, przeglądów i eksploatacji, usług ochrony i utrzymania porządku, usług transportu i logistyki wewnątrzzakładowej
 • Opracowanie docelowej procedury zakupowej, zakresów odpowiedzialności, struktury jednostki i etatyzacji

Publikacje medialne:

(1) http://energetyka.wnp.pl/ec-bedzin-na-zakupach-oszczedzila-juz-miliony-zlotych,263672_1_0_0.html

LOT logo pl

„Opracowanie oraz wsparcie wdrożenia planu restrukturyzacji obszaru zakupów”

 • Określenie potencjału oszczędności w obszarze zakupów
 • Opracowanie kategoryzacji oraz procedur zakupowych
 • Wypracowanie założeń dla elektronicznego systemu obiegu, archiwizacji oraz raportowania procesów zakupowych
cad

Optymalizacja obszaru zakupów i gospodarki magazynowej w Chopin Airport Development”

 • Analiza historycznych i prognozowanych wydatków zakupowych w kategoriach (np. gastronomia, housekeeping, usługi techniczne, projekty inwestycyjne)
 • Opracowanie założeń docelowej organizacji obszaru zakupów (struktura biura zakupów, wymiarowanie etatyzacji,  model zakupów lokalnych w hotelach itp.)
 • Opracowanie docelowej Procedury Realizacji Zakupów wraz z mapami procesowymi oraz narzędziami towarzyszącymi
 • Przeprowadzenie komunikacji zmian oraz szkolenia dla pracowników Chopin Airport Development
 Grupa Azoty  

„Strategia logistyki kolejowej w holdingu Grupa Azoty w Tarnowie – Mościcach”

 • Opracowanie strategii oraz scenariuszy rozwoju przewoźnika kolejowego.
 • Budowa kompleksowego modelu biznesowego przewoźnika kolejowego (finansowego, logistycznego, operacyjnego).
 • Badanie oraz rekomendacja postępowania wobec planowanych akwizycji.

Publikacje medialne:

(1) http://www.parkiet.com/artykul/1094000.html

 Polpharma  

„Transformacja funkcji zakupowej”

 • Opracowanie procesów, procedur zakupowych, wymiarowanie organizacji zakupowej pod kątem wdrożenia Oracle e-Procurement w Polpharma
 • Wdrożenie wypracowanego modelu

„Outsourcing procesów biznesowych”

 • Ocena potencjału  i wdrożenie outsourcingu wybranych procesów biznesowych (m.in. outsourcing druków, logistyki materiałów promocyjnych, utrzymania ruchu, logistyki wewnątrzzakładowej)
 Sandoz  

„Wsparcie w optymalizacji procesów zakupowych oraz grupowych umów serwisowych”

 • Określenie optymalnych procesów i procedur obszaru zakupów
 • Opracowanie nowego modelu kontraktowania oraz renegocjacja wspólnych umów serwisowych dla spółek z grupy
 Provident  

„Projekt leasingu floty samochodowej”

 • Stworzenie specyfikacji zamówienia i warunków kontraktu oraz wsparcie w procesie negocjacji i ostatecznego wyboru kontrahenta

„Transformacja i optymalizacja funkcji zakupowej”

 • Opracowanie modelu działania funkcji zakupowej oraz stworzenie procedur i narzędzi organizacji zakupów
 • Opracowanie kategorii zakupowych oraz stworzenie modelu działania dla każdej z nich
 Avista  

„Strategia rozwoju contact center Avista Media z Grupy DIALOG”

 • Opracowanie strategii przychodowej contact center (grupa docelowa odbiorców instytucjonalnych, strategia cenowa)
 • Opracowanie strategii kosztowej (m.in. liczba pracowników)
 • Opracowanie strategii rozwoju infrastruktury contact center wraz z rozwojem bazy klientów (nowe lokalizacje i systemy)
 • Opracowanie pięcioletniej prognozy wyników finansowych
 Mocibrody  

„Ocena obszarów wzrostu wartości firmy”

 • Analiza procesów i funkcjonowania zakładów mięsnych
 • Wskazanie pól do usprawnień i ramowych rekomendacji

„Strategia rozwoju handlu oraz skuteczności zarządzania procesami i kosztami”

 • Opracowanie planu i wdrażanie inicjatyw w celu optymalizacji procesów i skuteczności w obszarze handlu
 • Określenie głównych kierunków i usprawnień w obszarze gospodarki magazynowej, logistyki, obiegu dokumentów oraz sprawozdawczości zarządczej