Dzięki naszemu doświadczeniu i ekspertyzie, pomożemy odpowiedzieć Państwu na następujące pytania:
Jak zapewnić spójność strategii sprzedaży i strategii marketingowej, aby wspólnie wspierały realizację długoterminowych planów firmy?
Jak stworzyć budżet sprzedaży i odpowiednio go alokować na siły sprzedaży, a następnie monitorować?
Jak optymalnie wykorzystać i rozwijać poszczególne kanały kontaktu z klientami dla różnych segmentów klientów, produktów i transakcji?
Jak zapewnić bieżącą współpracę i koordynację działań między różnymi kanałami kontaktu z klientami, aby zapewnić spójność działań i wyeliminować konflikty?
Jak stworzyć i efektywnie zarządzać systemami motywacyjnymi i prowizyjnymi dla sił sprzedaży, aby budować długofalowo wartość firmy oparty na satysfakcji pracowników?
Jak zorganizować terenowe struktury sprzedaży i ich współpracę z centralą?
Jak wykorzystać wiedzę w przedsiębiorstwie o klientach, aby podnieść efektywność i skuteczność działań sprzedażowych?
Jak przeciwdziałać i reagować, w sytuacji utraty dużej liczby klientów?
Jak efektywnie podnieść jakość obsługi i satysfakcję klientów?
Jak można zautomatyzować procesowanie sprzedaży i funkcji wsparcia?
Dobrze zorganizowana  i skuteczna sprzedaż w każdej firmie jest warunkiem koniecznym do przetrwania i dalszego rozwoju. Celem projektów prowadzonych przez AMPLIO jest uzyskanie przez Klientów przewagi konkurencyjnej dzięki uruchomieniu w organizacji najlepszych praktyk w zakresie zarządzania sprzedażą i obsługą klientów. Chcemy pomóc naszym Klientom szybko uzyskać wzrost sprzedaży efektywnymi kosztowo metodami i wesprzeć we wdrażaniu rozwiązań trwale podnoszących kompetencje i potencjał sił sprzedaży

Dzięki naszemu doświadczeniu i ekspertyzie, pomożemy odpowiedzieć Państwu na następujące pytania:
Jak zapewnić spójność strategii sprzedaży i strategii marketingowej, aby wspólnie wspierały realizację długoterminowych planów firmy? 
Jak stworzyć budżet sprzedaży i odpowiednio go alokować na siły sprzedaży, a następnie monitorować?
Jak optymalnie wykorzystać i rozwijać poszczególne kanały kontaktu z klientami dla różnych segmentów klientów, produktów i transakcji?
Jak zapewnić bieżącą współpracę i koordynację działań między różnymi kanałami kontaktu z klientami, aby zapewnić spójność działań i wyeliminować konflikty? 
Jak stworzyć i efektywnie zarządzać systemami motywacyjnymi i prowizyjnymi dla sił sprzedaży, aby budować długofalowo wartość firmy oparty na satysfakcji pracowników?
Jak zorganizować terenowe struktury sprzedaży i ich współpracę z centralą?
Jak wykorzystać wiedzę w przedsiębiorstwie o klientach, aby podnieść efektywność i skuteczność działań sprzedażowych?Jak przeciwdziałać i reagować, w sytuacji utraty dużej liczby klientów?
Jak efektywnie podnieść jakość obsługi i satysfakcję klientów?Jak można zautomatyzować procesowanie sprzedaży i funkcji wsparcia?