Tło projektu

Bank w Polsce z kapitałem międzynarodowym, zainteresowany był dalszą ekspansją geograficzną w Polsce poprzez otwieranie nowych placówek w atrakcyjnych regionach kraju, które to miały pozwolić mu na umocnienie się na rynku klientów indywidualnych i zdobycie silniejszej pozycji wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto bank zarządzał siecią oddziałów, która powstała w wyniku nieodległego w czasie połączenia się odmiennych sieci dwóch banków.

Przebieg projektu

Zespół Projektowy przeanalizował trendy rynkowe w zakresie rozwoju bankowości w Polsce i w Europie, w szczególności w zakresie oferty, sprzedaży i obsługi klientów. Jednocześnie w oparciu o informacje o korzystaniu z produktów przez klientów i uzyskiwanych marżach, a także o realizowanych transakcjach i ich kosztach, stworzono model  dochodowości klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw. Ponadto dokonano przeglądu mechanizmów oceny pracy oddziałów, modeli placówek i zasad doboru lokalizacji. W oparciu o powyższe analizy stworzono możliwe scenariusze rozwoju banku, uwzględniające fakt, iż powstawał on z łączenia się na poziomie operacyjnym dwóch banków. Dotyczyły one przede wszystkim kierunków rozwoju w zakresie segmentów klientów, oferty oraz bankowości oddziałowej - jako podstawowego kanału sprzedaży, zapewniającego ekspansję geograficzną. Obejmowały również kwestie organizacji banku, zarządzania zasobami ludzkimi oraz informatyki. Dla każdego ze scenariuszy powstał biznes plan oraz zidentyfikowane zostały ryzyka związane z jego wdrożeniem. Po wyborze scenariusza strategicznego w trakcie warsztatów z zarządem banku, został on uszczegółowiony i powstał plan prac wdrożeniowych na okres 5 lat.

Rezultaty 
 
Plan wdrożenia nowej strategii korporacyjnej
 Projekcie finansowe i kluczowych mierników efektywności na 5 lat
 Szczegółowe plany działań i biznes plany dotyczące np.: bankowości oddziałowej, kart kredytowych, kredytów hipotecznych, leasingu
 Plan szybkich usprawnień w zakresie: polityki cenowej, organizacji banku, komunikacji marketingowej