Tło projektu

Operator telekomunikacyjny rozważał rozbudowę własnej sieci punktów sprzedaży, jednocześnie planowane było połączenie z siecią sprzedaży spółki zależnej.  Dalsza rozbudowa sieci zależeć miała od analizy potencjału połączonej sieci sprzedaży, udziału w sprzedaży innych kanałów (telesprzedaż, sprzedaż bezpośrednia), a także od zakresu oferty i poziomu obsługi.

Przebieg projektu

Zespół projektowy przeanalizował funkcjonowanie kanałów sprzedaży do klienta masowego w obu spółkach (np. wielkość i efektywność kosztową sprzedaży, poziomy zatrudnienia) oraz plany rozwojowe ich dotyczące i cele sprzedażowe na najbliższe 5 lat. Jednocześnie przeanalizował bieżące działania konkurencji oraz międzynarodowe trendy w zakresie sprzedaży usług telekomunikacyjnych, a także zmiany prawne, które mogą wpłynąć na dalszy rozwój sieci sprzedaży. Zespół rozważał możliwe poziomy obsługi oraz zakresy oferty handlowej, która może być w punktach sprzedaży – w tym poszerzenie jej o sprzęt elektroniczny.  Inną kwestią analizowaną była kwestia zapewnienia większej kontroli nad siecią punktów sprzedaży, na którą to w części składały się sklepy dilerów. W oparciu o te analizy powstały 3 opcje dalszego rozwoju sieci punktów sprzedaży. Były one uzupełnione o biznes plany i analizę ryzyk wiążących się z ich wdrożeniem. W  wyniku warsztatu z zarządem został wybrany optymalny scenariusz i zaplanowane jego wdrożenie w ciągu 5 lat.

Rezultaty 
 Zwymiarowana sieć sprzedaży dla poszczególnych kanałów na najbliższe 5 lat, wraz z celami sprzedaży i kluczowymi miernikami efektywności i jakości,
 Struktura sprzedaży i transakcji w poszczególnych kanałach, wraz z projekcjami finansowymi
 Plan wdrożenia docelowego modelu sprzedaży – projekty do uruchomienia
 Analiza ryzyk w obszarze zarządzania siecią sprzedaży - w tym prawnych i plany ich ominięcia