Szczególne miejsce w naszym portfelu usług zajmują projekty w zakresie optymalizacji działalności zakupowej przedsiębiorstwa Klienta. AMPLIO redukuje koszty działania przedsiębiorstw poprzez realizację oszczędności w procesie zakupowym (renegocjacja kontraktów z dostawcami) oraz pomaga swoim Klientom zbudować profesjonalne i odpowiednio scentralizowane organizacje zakupowe o rynkowym nastawieniu ('marketing zakupowy'), pozwalające na osiąganie trwałych oszczędności w zakupach.

Dzięki naszemu doświadczeniu i ekspertyzie, pomożemy odpowiedzieć Państwu na następujące pytania:
Jak zapewnić wzrost rentowności firmy poprzez osiągniecie oszczędności w zakupach?
Jak uzyskać trwałość realizowanych oszczędności i stałą wysoką  efektywność w renegocjowaniu kontraktów?
Jak zwiększyć rolę zakupów wewnątrz organizacji oraz jak zbudować pozytywny wizerunek korporacji/marki wśród strategicznych dostawców?
Jak zbudować silną organizację zakupową zapewniając silniejszą centralizację i koordynację działań zakupowych oraz lepszą kontrolę wydatków?
Jak zmniejszyć koszty procesowe oraz wysokość kapitału zaangażowanego w koordynację procesu zakupowego?
Jak mierzyć i utrzymywać wysoką wydajność na poziomie organizacji, procesów zakupowych oraz stanowisk?
Jak organizacja może osiągnąć przewagę konkurencyjną wykorzystując innowacje procesowe oraz najlepsze praktyki zakupowe?
Jak w pełni wykorzystać funkcjonalności wdrażanego systemu IT dla celów zakupowych?
Jak efektywnie zarządzać procesem inwestycyjno-remontowym stosując najbardziej opłacalne strategie kontraktacji projektów, pozwalając na pełne wykorzystanie funkcjonalności systemów IT?
Jak osiągnąć trwałe finansowe i niefinansowe korzyści w procesie outsourcingowym poprzez wydzielenie właściwych obszarów biznesowych oraz proaktywne zarządzanie ryzykiem?