Tło projektu

AMPLIO wsparło wiodącego polskiego producenta leków w zakresie outsourcingu procesów biznesowych. Celem projektu było selekcja i wydzielenie poszczególnych obszarów biznesowych klienta i zlecenie ich realizacji wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym.

Przebieg projektu

Zespół Projektowy przeprowadził mapowanie procesów biznesowych pod kątem outsourcingu, ocenił ‘kosztochłonności” obecnych procesów, oraz wycenił ryzyka związane z potencjalnym wydzieleniem poszczególnych obszarów biznesowych. Następnie na podstawie analizy opłacalności i ryzyka, AMPLIO wyselekcjonowało procesy podlegające outsourcingowi oraz zaprojektowało optymalny sposób funkcjonowania procesów w docelowym modelu. Zespół Projektowy przeprowadził również wdrożenie outsourcingu wybranych procesów biznesowych.

Rezultaty 

 Wybór docelowych dostawców usług
 Szczegółowe uzgodnienie kontraktów outsourcingowych uwzględniających KPI i SLA (zwiększenie bezpieczeństwa oraz jakości realizowanych procesów)
 Uruchomienie wdrożeń pilotowych oraz due diligence
• Osiągnięcie istotnych oszczędności kosztowych zarówno w obszarach produkcyjnych (np. 19% w okresie 6-letnim w ramach utrzymania ruchu) oraz nieprodukcyjnych (np. 42% w zakresie usług utrzymania czystości)