Tło projektu

W obliczu spowolnienia gospodarczego i spadającej rentowności  przedsiębiorstwa, nasz klient z branży energetycznej poszukiwał możliwości obniżenia kosztów funkcjonowania firmy  bez konieczności redukcji kosztów pracy. AMPLIO zostało poproszone o podjęcie działań, które będą miały natychmiastowy wpływ na wynik finansowy klienta.

Przebieg projektu

Zespół Projektowy rozpoczął prace od stworzenia drzewa zakupowego oraz oceny potencjału oszczędności oraz trudności wdrożenia zidentyfikowanych inicjatyw dla poszczególnych kategorii  zakupowych, jednocześnie dążąc do realizacji tzw. ”szybkich zwycięstw”. W projekcie wykorzystanych zostało szereg dźwigni zakupowych, począwszy od konsolidacji wolumenu i rozszerzenia bazy dostawców, poprzez renegocjację cen z zastosowaniem przygotowanych strategii negocjacyjnych, aż po optymalizację specyfikacji (np. w zakresie dostaw miału węglowego). AMPLIO przeprowadziło zarówno strategiczne przetargi zakupowe, jak i wsparło organizację w bieżących działaniach, umożliwiając pracownikom klienta poznanie najlepszych praktyk funkcjonowania zakupów.

Rezultaty 

Zrealizowane oszczędności już po pierwszym miesiącu trwania projektu (np. na dostawach miału węglowego na poziomie 10,5%).
Opracowane nowe kontrakty zakupowe (w tym umowy ramowe dla nowych kategorii zakupowych), gwarantujące wymierne oszczędności, oraz większe bezpieczeństwo dostaw.
Zrealizowane wymierne oszczędności w obszarach produkcyjnych (np. materiały preizolowane 10,1%, aparatura pomiarowa 8,3%), oraz w zakresie usług i  administracji (np. dozór mienia 18,1%, infrastruktura i oprogramowanie IT 10,0%).
Przekazanie pracownikom organizacji rozwiązań oraz narzędzi zapewniających możliwość dalszej redukcji kosztów zakupów.