Tło projektu

Zespół Projektowy został poproszony przez czołowego producenta leków o wsparcie wdrożenia systemu ORACLE w organizacji zakupowej. Celem projektu było opracowanie wymagań, funkcjonalności, oraz docelowych procesów zakupowych do uwzględnienia w projektowanym narzędziu IT.

Przebieg projektu

W trakcie projektu określone zostały specyficzne wymagania Klienta w zakresie funkcjonalności systemu (do zastosowania przez dostawcę narzędzia IT), przy uwzględnieniu specyfiki biznesu Klienta oraz potrzeb poszczególnych funkcji organizacji. Opracowany został również sposób integracji narzędzi z innymi systemami Klienta (w szczególności finansowo-księgowymi).  Osobny strumień projektu koncentrował się na stworzeniu nowej strategii renegocjacji kontraktów oraz transformacji procesów zakupowych, celem maksymalnego wykorzystania systemu IT.

Rezultaty 

 Określone wymagania funkcjonalne dla systemu IT
 Zdefiniowany nowy przebieg procesów zakupowych z uwzględnieniem punktów styku z systemem IT (zamówienia katalogowe, niekatalogowe, blanket order)
 Opracowane nowe procedury zakupowe (kategorie produkcyjne i nieprodukcyjne)
 Określone punkty styku oraz sposób integracji z pozostałymi systemami IT funkcjonującymi w organizacji
 Strategia prowadzenia postępowań zakupowych dostosowana w zakresie wsparcia przez funkcje systemu ORACLE