W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi projektujemy i wdrażamy rozwiązania, które przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej Klienta. Zazwyczaj wspieramy Klientow w dwóch sytuacjach: przy optymalizacji kosztów pracy oraz przy poprawie skuteczności sprzedaży poprzez motywowanie i zarządzanie wynikami. W naszych projektach wdrażamy oszczędności bez negatywnego wpływu na biznes (jak mało by nie było zbyt mało) oraz wprowadzamy systemy motywujące pracowników do osiągania wyników zgodnych ze strategią firmy, jednocześnie nie powodując skutków niepożądanych.

Dzięki naszemu doświadczeniu i ekspertyzie, pomożemy odpowiedzieć Państwu na następujące pytania:
Jak zdefiniować procesy, struktury i odpowiedzialności by sprzedaż realizowała cele wynikające ze strategii firmy?Jak zoptymalizować poziom zatrudnienia?
Jak skłonić managerów do racjonalizacji zasobów?
Jak przeprowadzić redukcje?
Jak zbudować system wynagrodzeń, który pozwoli zatrudniać i motywować tych pracowników, którzy są źródłem przewagi konkurencyjnej?
Jak zdefiniować kosztowo-efektywną politykę wynagrodzeń jednocześnie unikając efektów niepożądanych (rotacja, demotywacja, przepłacanie, ...)?
Jak utrzymać przewagę konkurencyjną wynikającą z niskich kosztów pracy a jednocześnie zwiększyć poziom wartości dodanej tworzonej w firmie?
Jak premiować by stymulować indywidualny performance nie zabijając pracy zespołowej?
Jak motywować pracowników sprzedaży, wsparcia sprzedaży i obsługi klienta do osiągania wspólnego celu?
Jak wdrożyć i zarządzać kaskadowaniem celów?
Jak uprościć systemy zarządzania i zwiększyć elastyczność organizacji redukując liczbę stanowisk o połowę?
Jak stworzyć motywującą ścieżkę rozwoju nie mnożąc stanowisk, tytułów i poziomów hierarchicznych?
Jak zachęcić siły sprzedaży do przejścia od huntingu do farmingu i odwrotnie?
Które procesy HR wydzielić na zewnątrz?
Jak policzyć business case i zidentyfikować ryzyka?
Jak zarządzać relacją z zewnętrznym dostawcą?