grzegorz malysz

 Grzegorz Małysz

 Dyrektor AMPLIO

Podsumowanie
doświadczenia
 • Ponad 10 lat doświadczenia zarządczego (w tym 6 lat w doradztwie strategicznym),
 • Prowadził projekty zakupowe oraz efektywnościowe m.in. dla firm z branży farmaceutycznej, energetycznej, gazowniczej, spożywczej oraz sektora finansowego,
 • Specjalizacja w prowadzeniu analiz, udoskonalaniu procesów oraz tworzeniu procedur pozwalających skutecznie osiągać wyznaczone cele biznesowe.

 Wybrane
doświadczenia

 • Projekty optymalizacji procesów biznesowych w PEC Katowice oraz PEC w Dąbrowie Górniczej,
 • Projekt zarządzania ryzkiem łańcucha dostaw dla Provident Polska,
 • Projekt optymalizacji procesów zakupowych oraz remontowo – inwestycyjnych w Elektrociepłowni Tychy połączony z renegocjacją (sourcing) kluczowych kontraktów z zakresu umów serwisowych kotłów oraz urządzeń pomocniczych,
 • Projekt integracji PEC Katowice, PEC w Dąbrowie Górniczej, EC Nowa, EC Tychy oraz Kamienna Góra do Spółki TAURON Ciepło Sp. z o.o. (optymalizacja procesów, określenie docelowej struktury organizacyjnej, opracowanie procedur, wymiarowanie etatyzacji itp.),
 • Opracowanie scenariuszy strategicznych w ramach projektu „Plan Optymalizacji Zatrudnienia” w wiodącej spółce z branży energetycznej (uwzględniających m.in. racjonalizacje zatrudnienia, odejścia emerytalne, uwarunkowania ZUZP-ów i innych czynników kosztowych a także model ekonomiczno-finansowy dla każdego z wariantów),
 • Projekt optymalizacji obszaru handlu oraz podniesienia efektywności kosztowej (m.in. w obszarze dystrybucji i gospodarki magazynowej) mazowieckiego Zakładu Mięsnego „Mościbrody”,
 • Opracowanie procedury zakupowej oraz założeń merytoryczno-funkcjonalnych elektronicznego systemu zakupowego wdrażanego w Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.,
 • Projekt opracowania strategii kontraktowania umów serwisowych oraz koordynacja procesu negocjacji z dostawcami dla firmy farmaceutycznej Sandoz S.A.,
 • Uczestniczył w realizacji projektu optymalizacji procesów biznesowych (zakupy, remonty i inwestycje) w Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o.,
 • Projekt opracowania strategii funkcjonowania oraz reorganizacji
  ENEA Serwis Sp. z o.o. – jednostki eksploatacyjno-wykonawczej Grupy Kapitałowej ENEA,
 • Projekt analizy, ujednolicenia i racjonalizacji procesów wsparcia w TAURON Ciepło Sp. z o.o. połączony z opracowaniem długofalowego modelu (algorytmu) etatyzacji dla zidentyfikowanych powtarzalnych  oraz niestandardowych zadań.